VU19P UltraScale+ 拡張ポートフォリオ高効率パワーマネジメントのリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

早急に回答いたします

ザイリンクスの部品番号

  • XCVU19P

                                                                             EVXLVU19A


MPS Products Used

部品番号 数量 詳細
MP2972 1 お問い合わせください
MP86966 1 お問い合わせください
MP8795H 4 お問い合わせください
MP2322 1 1A、3〜22V、5μA Iq、1.5 x 2mm QFNの同期整流ステップダウンコンバータ
MP2326 1 4A、19V、40µA Iq、高効率、PGおよび外部SSを備えたステップダウンコンバータ
MP20075 1 3A、DDRターミネーション・レギュレータ