MPL-AY3020

成形構造
磁気シールドをされた

ハイパフォーマンス
低可聴ノイズ

ソフトサチュレーション
高温で安定

MPL-AYシリーズは、低DCR / ACRと高電流を取り扱う機能を提供します。

Inductor Selector Tool

Buck Sync Image Buck Non-Sync Image Boost Sync Image Boost Non-Sync Image
*Based on Nominal Values
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
Operating Temp (max) (℃)
A Dimension (L) (mm)
B Dimension (W) (mm)
C Dimension (H) (mm)
Construction
MPSafe
MPL
Product URL
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
Operating Temp (max) (℃)
A Dimension (L) (mm)
B Dimension (W) (mm)
C Dimension (H) (mm)
Construction
MPSから購入
0.47
0.68
0.82
1.0
1.5
10
2.2
3.3
4.7
5.6
6.8
8.2
+125°C
3.5
3.2
1.8
SMD
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPL-AY3020-R47
Molded Inductor 0.47µH
MPSから購入 0.47 19.5 6.3 9 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-r47.html
MPL-AY3020-R68
Molded Inductor 0.68µH
MPSから購入 0.68 26 5.15 8.6 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-r68.html
MPL-AY3020-R82
Molded Inductor 0.82µH
MPSから購入 0.82 28 4.7 8 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-r82.html
MPL-AY3020-1R0
Molded Inductor 1.0µH
MPSから購入 1.0 30 4.3 6.2 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-1r0.html
MPL-AY3020-1R5
Molded Inductor 1.5µH
MPSから購入 1.5 35 3.4 5.9 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-1r5.html
MPL-AY3020-2R2
Molded Inductor 2.2µH
MPSから購入 2.2 64 3.0 5.3 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-2r2.html
MPL-AY3020-3R3
Molded Inductor 3.3µH
MPSから購入 3.3 121 2.5 3.7 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-3r3.html
MPL-AY3020-4R7
Molded Inductor 4.7µH
MPSから購入 4.7 173 2.0 3.1 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-4r7.html
MPL-AY3020-5R6
Molded Inductor 5.6µH
MPSから購入 5.6 209 1.8 2.8 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-5r6.html
MPL-AY3020-6R8
Molded Inductor 6.8µH
MPSから購入 6.8 250 1.65 2.6 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-6r8.html
MPL-AY3020-8R2
Molded Inductor 8.2µH
MPSから購入 8.2 345 1.4 1.95 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-8r2.html
MPL-AY3020-100
Molded Inductor 10µH
MPSから購入 10 370 1.3 1.75 125°C 3.5 3.2 1.8 SMD 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-ay3020-100.html
他の該当製品型番はありません